MOSSEBO KYRKAS ORGEL
Orgeln är byggd 1982-83 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping.
Den har 15 stämmor, 2 manualer och pedal.
Instrumentet är helmekaniskt med sleiflådor och försett med normalkoppel samt tremulant för manual 2. Huvudverket ansluter till 1700-talsinstrumentets förmodade barockstil, medan andra manualen närmast är att betrakta som en stilfantasi med romantiska möjligheter.

Fasaden, som i 1929-års Nordforsorgel stod stum, är nu åter ljudande, med nytillverkade pipor som är repliker av principal 4´ från Jonas Solbergs orgel 1776 (De gamla piporna finns bevarade åt eftervärlden, väl förpackade i en trälåda i kyrkans torn).

En stor del av det invändiga materialet från Solbergsorgeln deponerades 1929 i Göteborgs museum, varifrån det är utlånat och sammanfogat till en orgel i St Olofs kapell i Tylösand.

Jonas Solberg tycks ha återanvänt pipor från flera äldre orglar, varför det är möjligt att även pipmaterial från Mossebos 1600-tals orgel ingick i Solbergs orgel.

Foto: Anders Nilsson


ORGELNS DISPOSITION

Huvudverk, manual 1

 

Svällverk, manual 2

 

Pedal

 Gedakt 8´  Rörfleut 8´  Subbas 16´
 Principal 4´  Viola di Gamba 8´ (C-g gem)  Gedaktbas 8´
 Täckfleut 4´  Waldfleut 4´  
 Qvinta 3´  Spetsfleut 2´  
 Octava 2´  Qvinta 1 1/2´  
 Scharf II-III  Dulcian 8´ B (C-h)  
 Trumpet 8´  Vox Humana 8´D (fr. c1)  


Alla stämmor är nytillverkade 1982-83 utom Subbas 16´ som återanvänts från 1929 års Nordforsorgel.
Inför inspelningen har orgeln genomgått justering och översyn av Sven Anders Torstensson.